Hoe het werkt

Op het moment dat je als privé persoon of vanuit een bedrijf contact met mij opneemt, dan vertel je in het kort waar het om gaat, geef ik je wat meer informatie over (Diepman) mediation en bepalen we samen of ik iets voor je kan betekenen. Afhankelijk van de situatie doe ik eerst een telefonische intake met beide partijen of we spreken af direct te beginnen in een gezamenlijk intakegesprek. Na de intake kan ik beoordelen of de kwestie geschikt is voor mediation en indien gewenst maak ik een prijsopgave van het verwachte mediationtraject.

Het eerste mediationgesprek

Voor de start van het eerste gesprek ontvangen beide partijen de mediationovereenkomst. Omdat ik werk als MfN-registermediator volgens de regels van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) voeg ik daar het het MfN reglement en de MfN gedragsregels bij. Tijdens het eerste gesprek wordt eerst de mediationovereenkomst toegelicht en door alle partijen en de mediator ondertekend.

De mediation vervolggesprekken

De meeste mediationgesprekken vinden plaats met alle partijen tegelijk. Soms vindt er een apart gesprek plaats als de mediator dat nodig acht en beide partijen daarin toestemmen. Telefoontjes tussendoor met mij als mediator over de kwestie zijn niet mogelijk. Behalve natuurlijk om bijvoorbeeld een afspraak te verzetten.

Gesprekstechnieken

Wanneer er sprake is van een conflict, bestaan er meestal veel misverstanden. Deze misverstanden komen tijdens de gesprekken op tafel. Een gesprek met de mediator erbij verloopt anders dan gewone gesprekken. 

Visies op de kwestie worden uitgewisseld, belangen worden in kaart gebracht en aan het einde wordt er onderhandeld over een oplossing. Ik bewaak als mediator het proces en inhoudelijk bemoei ik me in principe niet met het gesprek of de oplossing. Mogelijk kan een mediator wel t.b.v. beide partijen en op neutrale wijze (vak)inhoudelijke kennis bijdragen, zoals bijvoorbeeld bij een arbeids-conflict over arbeidsvoorwaarden of wettelijke regels. 

De emoties kunnen soms hoog oplopen, maar ik zorg er als mediator voor dat het gesprek niet ontaardt in geruzie en beide partijen een gelijk-waardig aandeel in de bespreking krijgen. Ik let erop dat jullie beiden ook echt zeggen waar het om gaat en dat jullie ook begrijpen wat de ander bedoelt.

De oplossing

Als de misverstanden uit de wereld zijn, komt het moment om naar een oplossing te gaan kijken. Als mediator heb ik de taak ervoor te zorgen dat jullie de tijd nemen om goed na te denken om tot een weloverwogen oplossing te komen. In deze onderhandelingsfase zal ik jullie met mijn beschikbare technieken begeleiden in het proces. Ik zal bewaken dat afspraken evenwichtig zijn, voldoen aan wettelijke eisen, maar zelf geen advies geven. Als het nodig is kun je een adviseur raadplegen. Bijvoorbeeld een coach, accountant, advocaat of fiscalist. Als jullie tot overeenstemming gekomen zijn, leggen we dat vast in een eindovereenkomst die door beide partijen wordt ondertekend. Pas dan zijn jullie gehouden aan de opgeschreven afspraken.

Locatie van de mediation

De mediationgesprekken kunnen plaatsvinden op mijn mediation-kantoor in Wijhe. Dat is neutraal terrein voor alle betrokkenen. In voorkomende gevallen kan ook een andere locatie worden gekozen als iedereen daarmee akkoord gaat.


            Marian Diepman-Logtenberg
MfN-registermediator  |  Bel mij voor meer informatie 06 461 017 76